top of page

Personvernerklæring for Advokatfirmaet de Vibe

Advokatfirmaet de Vibe tar personvern på alvor og vil til enhver tid behandle personopplysninger innen rammen av gjeldende lov og forskrift. I denne personvernerklæringen vil vi forklare når, hvorfor og hvilken informasjon vi innhenter om deg, hvordan informasjonen brukes og dine rettigheter i forbindelse med innsamling og oppbevaring av personopplysninger
 

Hvilke opplysninger registreres om deg?

Vi registrerer utelukkende opplysningene som du har oppgitt i innsendt kontaktskjema, sendt per e-post eller muntlig per telefon. 

Særlig om bruk av informasjonskapsler

Når du er inne på våre nettsider lagres informasjonskapsler (cookies) og annen data som senere kan leses av oss. Bruken av nettsiden til Advokatfirmaet de Vibe kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonskapsler er små filer som er lastet ned til datamaskinen, for å gi en bedre brukeropplevelse, og som brukes til å generere statistikk. Informasjonskapslene registrerer bruken av nettsiden og gir blant annet grunnlag for forbedring av denne. I enkelte tilfeller registreres IP-adressen, hvilke sider du besøker, når du besøker dem, omtrentlig lokasjon, teknisk informasjon om din nettleser og operativsystem og hvilken nettside du kom fra.

Informasjonskapsler kan deaktiveres. Deaktiveres informasjonskapslene kan dette imidlertid svekke funksjonaliteten til nettsiden. Hvis du likevel ønsker at informasjonskapslene deaktiveres, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes av nettleseren. For mer informasjon, se dokumentasjonen for den aktuelle nettleseren.

Nærmere om oppbevaring av personopplysninger:

Personopplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og vil slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen, eller samtykke trekkes tilbake. Hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i henhold til regnskaps- eller arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å kunne administrere klientforholdet, å tilby våre tjenester på forespørsel, å kunne ta kontakt/følge opp klienten samt oppfylle våre forpliktelser knyttet til kundeforholdet og for øvrig kunne betjene klientens ønsker og forespørsler. 

Behandlingsgrunnlaget

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til Advokatfirmaet de Vibe.
 

Advokatfirmaet de Vibe kan videre behandle personopplysninger dersom det foreligger hjemmel i lov for slik behandling (som for eksempel i regnskapsloven), eller et annet berettiget grunnlag som følger av personvernlovgivningen, herunder ved behov for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å treffe tiltak på anmodning fra den registrerte før en avtaleinngåelse.

Dine rettigheter

Personer med registrerte personopplysninger lagret hos Advokatfirmaet de Vibe har følgende rettigheter:

  • Be om tilgang til opplysninger som er lagret om dem

  • Be om retting av opplysninger som er uriktige

  • Be om sletting av opplysninger

  • Be om begrensning av behandling

  • Protestere mot at opplysninger blir behandlet

  • Be om utlevering av opplysninger til seg selv eller til tredjepart

  • Trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling

  • Klage til Datatilsynet i Norge på behandling av personopplysninger 


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Advokatfirmaet de Vibe for ytterligere informasjon om personvern og dine rettigheter i forbindelse med lagring av personopplysninger, eller om du ønsker innsyn, å reservere deg eller be om retting eller sletting.

bottom of page