top of page

Straff og soning

Det er en menneskerettighet at man ikke kan straffes uten at dette er bestemt i en dom. For å bli dømt i en rettssak kreves det nærmest sikkerhet for at du har begått et lovbrudd.

 dommen vil det stå hva slags type straff du vil få for lovbruddet.

Det skilles i hovedsak mellom to former for straff: straff i fengsel (ubetinget fengsel og forvaring) og straff i samfunnet (betinget fengsel og samfunnsstraff med mer). 

Trykk her for å lese mer om straff i fengsel

Trykk her for å lese mer om straff i samfunnet

 

For deg under 18 år gjelder det spesielle regler for straff og soning. I de aller fleste tilfellene er det ikke aktuelt med fengselsstraff. Det vanligste er ungdomsoppfølgning og ungdomsstraff. 

bottom of page