top of page

Barnevern

Bekymringsmelding, undersøkelsessak, tvangsvedtak eller varsel om hjelpetiltak - hva nå? 

 

Advokatfirmaet de Vibe bistår jevnlig foreldre i hele prosessen med barneverntjenesten og kommunen, fra bekymringsmelding og opprettelse av undersøkelsessak, til iverksettelse av hjelpetiltak og tvangsvedtak. Vi har god erfaring med å behandle barnevernsaker, både i Fylkesnemnda og for domstolene.

Vårt råd er å ta kontakt tidlig i prosessen, slik at dere kan få råd om hvordan dere skal forholde dere i dialogen med barnevernet på et tidlig stadium. På denne måten kan man unngå at det oppstår feil som kan følge saken og som det er vanskelig å få endret på et senere tidspunkt.


Det kan også bidra til at det blir enklere å komme til en løsning på saken uten en langvarig og omfattende behandling av saken i Fylkesnemnda. 

Vårt salær i barnevernsaker dekkes av det offentlige, såfremt saken er besluttet behandlet i Fylkesnemnda, og i visse andre særlige tilfeller.
 

Les mer om våre priser og vilkår her

For spørsmål og behov for juridisk bistand innenfor barnevern, ta kontakt med:

Advokat Kaja de Vibe Malling.

Hva kan vi hjelpe med?  
 

Bekymringsmelding og bistand i forbindelse med barnevernets iverksettelse av undersøkelsessak

Barnevernets beslutning om hjelpetiltak

Tvangsvedtak

Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner

Vedtak om omsorgsovertakelse, plassering i institusjon eller fosterhjem

Fastlegging av samværsrett

Oppfølgning av barneverntjenesten

Behandling av saker for Fylkesnemnda

Deltakelse i samtaleprosess

Klage på vedtak og begjæring om omgjøring av vedtak

Prosedering av barnevernssaker for domstolene (for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett).

bottom of page