top of page

Advokatene 

Advokat Kaja de Vibe Malling

Kaja de Vibe Malling
 

Stilling:

partner / advokat M.N.A.

Kompetanse: 

 • Strafferett

 • Barnevern

 • Utlendingsrett 

Kontaktinformasjon: 
+ 47 922 98 452

kaja@devibe.no

Advokat Rikke de Vibe

Rikke de Vibe 


Stilling:

partner / advokat M.N.A.

Kompetanse: 

 • Strafferett

 • Arbeidsrett og diskrimineringsrett

 • Foreldretvister etter barnelova

 • Alminnelig kontraktsrett

 • Eiendom og utleie
   

Kontaktinformasjon: 
+ 47 926 30 288
rikke@devibe.no

Advokat Benedict de Vibe

Benedict de Vibe 
 

Stilling:

advokat

Kompetanse: 

 • Strafferett

 • Utlendingsrett

Kontaktinformasjon: 

+ 47 920 53 777

benedict@devibe.no

Advokatfullmektig Iqra Tahir

Iqra Tahir

Stilling:

advokatfullmektig M.N.A.

Kompetanse: 

 • Strafferett

 • Utlendingsrett
   

Kontaktinformasjon: 
+ 47 415 86 680
iqra@devibe.no

bottom of page