top of page
DSC05540-57.jpg

Kaja de Vibe Malling

Stilling:

advokat M.N.A. / partner

 

Kontaktinformasjon:
Telefon:     + 47 922 98 452

Kontor:     + 47 22 40 26 00

E-post:       kaja@devibe.no

 

Kompetanseområder:

Arbeidserfaring:

2022 - : Partner / Advokat, Advokatfirmaet de Vibe AS

2014-2022: Advokat, Advokatfirmaet de Vibe

2007-2014: Stipendiat, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

2006-2007: Forsker, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

2004-2006: Trainee, Advokatfirmaet Wikborg Rein, Advokatfirmaet Thommessen, Advokatfirmaet Hjort, Regjeringsadvokaten

Utdanning:

2000-2006: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Verv/medlemskap:

2019 - : Leder i Finansklagenemnda Person

2018-2019: Nestleder i Finansklagenemnda Person

2006-2016: Sekretær for Komitè til revisjon av Norsk Sjøforsikringsplan

2015 - : Foreleser i forsikringsrett ved Universitetet i oslo

2015 - : Sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

Språk:

Engelsk, meget godt muntlig og skriftlig

Publikasjoner:

"Reassuransekontrakter: Rettsanvendelse, cedentens opplysningsplikt og reassurandørens dekningsforpliktelse" (MarIus nr. 338, 2006).

bottom of page