top of page
DSC05687-115.jpg

Rikke Tangen de Vibe

Stilling:

advokat M.N.A. / partner

 

Kontaktinformasjon:
Telefon:   
+ 47 926 30 288

Kontor:    + 47 22 40 26 00

E-post:        rikke@devibe.no

Kompetanse:

Kompetanse

Advokat Rikke Tangen de Vibe arbeider daglig med straffesaker, og opptrer både som forsvarsadvokat og bistandsadvokat. Rikke har bred prosedyreerfaring, og opptrer ofte i retten på vegne av sine klienter. 

Ved siden av arbeidet som advokat er Rikke Tangen de Vibe styremedlem i Yngre forsvarere

Rikke Tangen de Vibe har erfaring fra tunge og komplekse saker og mindre saker, og har bistått med alt fra:

 • Narkotikakriminalitet

 • Seksuallovbrudd

 • Voldslovbrudd

 • Drapsforsøk

 • Vegtrafikklovbrudd - promillekjøring, kjøring uten gyldig førerkort m.m. 

 • Økonomisk kriminalitet

 • Ran og annen vinningskriminalitet

 • Vold i nære relasjoner

 • Besøksforbud
   

I tillegg til straffesaker har Rikke Tangen de Vibe god erfaring med arbeidsrett, og likestillings- og diskrimineringsrett. Hun har også flere års erfaring fra eiendomsbransjen, hvor hun har jobbet i eiendomsbransjen og i forretningsadvokatfirma med alt fra kjøp og salg av eiendom og utleie samt oppføring av bygg og anlegg. Hun har både bistått med rådgivning i byggeprosjekter og ved store tvister i mangemillionklassen. 

Les anmeldelser av Rikke på Advokatguiden ved å trykke her.

Arbeidserfaring:
2022- : Partner / advokat M.N.A., Advokatfirmaet de Vibe AS

2021-2022: Advokat M.N.A., Advokatfirmaet de Vibe

2019-2021: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer AS
2016-2018: Juridisk medarbeider, Selvaag Bolig ASA 

2016-2018: Trainee, Advokatfirmaet Selmer AS og Advokatfirmaet Grette AS

2014-2015: Juridisk medarbeider, Daimyo AS 

Utdanning:

2022: Videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning, OsloMet

2013-2018: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 

 

Språk: 

Engelsk: Meget godt skriftlig og muntlig

Spansk: Grunnleggende ferdigheter, skriftlig og muntlig

Publikasjoner:

"Debitors utbedringsplikt og ansvar for utbedringskostnader ved mangler. En sammenlignende analyse av reguleringen i NS 8405 og NF 15" (masteroppgave, 2018).

Verv:

2022 - : Styremedlem i Yngre forsvarere - et utvalg under Advokatforeningens forsvarergruppe.

bottom of page