top of page
Advokat Rikke de Vibe

Rikke Tangen de Vibe

Stilling:

advokat M.N.A. / partner

 

Kontaktinformasjon:
Telefon:   
+ 47 926 30 288

Kontor:    + 47 22 40 26 00

E-post:      rikke@devibe.no

Kompetanse:

Kompetanse

Advokat Rikke Tangen de Vibe arbeider daglig med straffesaker, og opptrer både som forsvarsadvokat og bistandsadvokat. Rikke har bred prosedyreerfaring, og opptrer ofte i retten på vegne av sine klienter. 

Ved siden av arbeidet som advokat er Rikke Tangen de Vibe styremedlem i Yngre forsvarere

Rikke Tangen de Vibe har erfaring fra tunge og komplekse saker og mindre saker, og har bistått med alt fra:

 • Narkotikakriminalitet

 • Seksuallovbrudd

 • Voldslovbrudd

 • Drapsforsøk

 • Vegtrafikklovbrudd - promillekjøring, kjøring uten gyldig førerkort m.m. 

 • Økonomisk kriminalitet

 • Ran og annen vinningskriminalitet

 • Vold i nære relasjoner

 • Besøksforbud
   

I tillegg til straffesaker har Rikke Tangen de Vibe erfaring med arbeidsrett og likestillings- og diskrimineringsrett. Hun har også flere års erfaring fra eiendomsbransjen, hvor hun har jobbet i eiendomsbransjen og i forretningsadvokatfirma med alt fra kjøp og salg av eiendom og utleie samt oppføring av bygg og anlegg. Hun har både bistått med rådgivning i byggeprosjekter og ved tvister i mangemillionklassen. 

Les anmeldelser av Rikke på Advokatguiden her.

Arbeidserfaring:
2022- : Partner / advokat M.N.A., Advokatfirmaet de Vibe AS

2021-2022: Advokat M.N.A., Advokatfirmaet de Vibe

2019-2021: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer AS
2016-2018: Juridisk medarbeider, Selvaag Bolig ASA 

2016-2018: Trainee, Advokatfirmaet Selmer AS og Advokatfirmaet Grette AS

2014-2015: Juridisk medarbeider, Daimyo AS 

Utdanning:

2022: Videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning, OsloMet

2013-2018: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 

 

Språk: 

Engelsk: Meget godt skriftlig og muntlig

Spansk: Grunnleggende ferdigheter, skriftlig og muntlig

Publikasjoner:

"Debitors utbedringsplikt og ansvar for utbedringskostnader ved mangler. En sammenlignende analyse av reguleringen i NS 8405 og NF 15" (masteroppgave, 2018).

Rådgiverkontrakter i et nøtteskall, 2019 (bidragsyter)

Advokatforeningens Fullmektighåndbok, 2023 (bidragsyter)

Verv:

2022-2024.: Styremedlem i Yngre forsvarere - et utvalg under Advokatforeningens forsvarergruppe.

Aktuelt:

https://www.vol.no/nyheter/i/APBErj/innroemmer-straffeskyld-for-28-kg-hasj

https://www.alt.no/barnehagebarn-skulle-se-etter-nissen-avslorte-narkotika-for-millioner/s/5-34-1849806

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/tre-menn-domt-etter-at-barn-fant-narkotika-under-nissejakt-i-tromso-1.16570469

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/BWX0ow/barnehage-paa-nissejakt-fant-stort-narkoparti

https://www.agderposten.no/nyheter/i/dwL4vX/mener-mannen-som-skjoet-dem-lurte-unna-erstatningen

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/det-er-rystende-a-se-pa/15961998/

https://www.an.no/ber-om-lang-fengselsstraff-for-voldtektstiltalt-bodomann/s/5-4-1814845

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/flere-menn-filmet-og-holdt-kvinne-fast-mens-hun-ble-voldtatt/14090838/

https://www.ao.no/anmeldte-overfall-og-trusler-i-park-men-politiet-henla-saken-harreisende/s/5-128-276064

https://www.telen.no/i-nabolaget-med-barnefamilier-haglet-det-skudd-det-kunne-blitt-fatalt/s/5-75-610339

https://www.budstikka.no/larling-saksoker-arbeidsgiver-jeg-var-redd-for-a-akseptere-innholdet-i-e-posten/s/5-55-1375554

https://www.budstikka.no/larling-saksokte-arbeidsgiver-for-ugyldig-oppsigelse-far-200-000-kroner-i-erstatning/s/5-55-1407657

https://www.agderposten.no/nyheter/i/q1pb7O/omkampen-om-skuddene-paa-stoa-er-i-gang

https://www.oa.no/mann-gitt-besoksforbud-i-eget-hjem/s/5-35-1452975

https://www.iharstad.no/erik-var-pa-vei-hjem-fra-et-familieselskap-da-et-ukjent-nummer-ringer-pa-telefonen-to-timer-senere-blir-han-skutt-etter/f/5-126-190394

https://www.345.no/2023/08/ber-om-fengselsstraff-pa-over-fem-ar-for-voldtektstiltalt/

https://www.domstol.no/no/hoyesterett/avgjorelser/2022/hoyesteretts-ankeutvalg---sivil/hr-2022-567-u/

https://www.advokatbladet.no/straffeprosessloven/forklaringsutdrag-slutten-pa-muntlige-hoved-og-ankeforhandlinger/185856

https://www.advokatbladet.no/forsvarergruppen-kampen-om-talentene-rettshjelpssatsen/bekymret-for-forsvarerstanden-mange-er-nok-ikke-laget-for-det-store-arbeidspresset/206915

bottom of page