top of page

Arbeidsrett 

Et arbeidsforhold kan by på flere utfordringer. De rettsregler som regulerer ansettelsesforhold kan være komplisert, og er vanskelig tilgjengelig for folk flest. Har jeg krav på en arbeidsavtale, hva er midlertidig ansettelse og når kan jeg kreve fast ansettelse? Har jeg krav på lønn under sykdom eller permisjon? Hva er et drøftelsesmøte? Hvordan kan et arbeidsforhold avsluttes, og hva er en usaklig oppsigelse? Kan jeg kreve erstatning fra arbeidsgiver? 

I Advokatfirmaet de Vibe arbeider tilbyr vi juridisk rådgivning innenfor arbeidsrett. Vi bistår i hovedsak arbeidstakere som har spørsmål om sine rettigheter i eksisterende arbeidsforhold, i forhandlinger med arbeidsgiver og ved avslutningen av arbeidsforholdet. Vi har også god kompetanse innenfor likestillings- og diskrimineringsrett og tilgrensende rettsområder, og tilbyr juridisk bistand dersom du har blitt utsatt for diskriminering og/eller diskriminering på arbeidsplassen.

Vårt salær i saker knyttet til arbeidsrett beregnes som hovedregel etter medgått tid. I enkelte tilfeller vil det offentlige dekke kostnadene gjennom ordningen med fri rettshjelp. 

Les mer om våre priser og vilkår her.

For spørsmål og behov for juridisk bistand innenfor arbeidsrett, ta kontakt med: 
Advokat Rikke de Vibe

Hva kan vi bistå deg med? 

Spørsmål om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter 

 

Rådgivning i eksisterende arbeidsforhold

Forhandlinger med arbeidsgiver og i drøftelsesmøter 

Bistand ved rettslig tvist i arbeidsforhold 

Bistand med å fremsette krav om erstatning og oppreisning på vegne av arbeidstaker 

bottom of page