top of page

Om Advokatfirmaet de Vibe

Advokatfirmaet de Vibe er et familiedrevet advokatfirma som ble etablert av advokat Benedict de Vibe i 1981. I dag består firmaet av fire advokater, som alle er spesialisert i strafferett. Advokatene jobber med straffesaker på daglig basis, og er jevnlig i tingretten og lagmannsretten for å prosedere straffesaker på vegne av våre klienter. Vi kan også ta saker for Høyesterett. 

Vår advokatvirksomhet bygger på gode og fundamentale verdier og grunnprinsipper. Klientens interesser og rettigheter står alltid i fokus. 

 

Hos oss vil du blant annet erfare: 

  • Høy faglig kompetanse og etisk standard

  • Sterkt engasjement 

  • Tilgjengelighet

  • Tett personlig oppfølgning 

  • Trygghet og ivaretakelse

  • Rettferdighet og respekt
     

Våre advokater er medlemmer av Juristforeningen, JuristforbundetForsvarergruppen og Den Norske Advokatforeningen. Virksomheten er underlagt Regler for god advokatskikk og Retningslinjer for forsvarere. 

Advokatfirmaet de Vibe holder til i kontorfellesskapet Advokatene ved Tinghuset sammen med flere andre spesialiserte advokater. 

Advokatforeningen
Juristforbundet
Juristforeningen
bottom of page