top of page

Har jeg krav på bistandsadvokat? 

 

På denne siden kan du lese mer om når du har krav på en bistandsadvokat dekket av det offentlige. Du behøver i så fall ikke betale noe, verken til oss eller i egenandel til det offentlige. Selv om du ikke alltid vil ha krav på en bistandsadvokat, er det viktig å huske at du har rett til å la deg bistå av en bistandsadvokat hvis du er utsatt for et straffbart forhold, og du kan alltid engasjere en bistandsadvokat privat for egen regning. 

Vi vil alltid undersøke om du har krav på bistandsadvokat før vi påtar oss et oppdrag for deg. 

Les mer: 
Når har du alltid krav på en bistandsadvokat?

I hvilke andre tilfeller kan man ha krav på en bistandsadvokat?

NB! Du kan selv velge hvilken bistandsadvokat du ønsker at skal representere deg.

Du kan bytte bistandsadvokat på alle trinn i prosessen - uansett grunn.

Når har man alltid krav på bistandsadvokat?

Det er mange lovbrudd som gir den fornærmede et ubetinget krav på en bistandsadvokat,
og det offentlige dekker kostnadene.

De ulike tilfellene står i straffeprosessloven § 107a (link til Lovdata), og gjelder: 

 

I hvilke andre tilfeller kan man ha krav på bistandsadvokat? 

Selv om du ikke er utsatt for et av lovbruddene som er listet opp over, kan du ha krav på bistandsadvokat.

 

Dette avhenger blant annet av hva slags lovbrudd du er utsatt for og hva slags konsekvenser lovbruddet har fått for deg. Hvis du har fått fysiske skader som følge av lovbruddet eller sterke psykiske reaksjoner i ettertid, vil du i mange tilfeller få en bistandsadvokat dekket av det offentlige. Også i andre tilfeller der omstendighetene tilsier at du bør ha en bistandsadvokat, for eksempel hvis du er ung, har en psykisk lidelse eller andre spesielle forhold taler for det. Er du under 18 år vil du som regel alltid få en bistandsadvokat dekket av det offentlige. 

Anker 1
Anker 2
bottom of page