top of page
Advokatfullmektig Iqra Tahir

Iqra Tahir

Stilling:

advokatfullmektig MNA

 

Kontaktinformasjon:
Telefon:     + 47 415 86 680

Kontor:      + 47 22 40 26 00

E-post:      iqra@devibe.no

Kompetanse:

Arbeidserfaring: 

2023: Rådgiver, Utlendingsnemnda (UNE)

2022-2023: Førstekonsulent, Oslo politidistrikt 

2022: Førstesekretær, Universitetet i Oslo

2022: Trainee, Advokatfirmaet Selmer AS

2022: Prosjektmedarbeider, Trondheim messeselskap 

2020-2022: Leder, LovLedning 

2020: Saksbehandler, Gatejuristen

2019-2020: Økonomiansvarlig, Mino.Jur. 

2017-2021: Salgsmedarbeider, Jernia

Utdanning: 

2018-2023: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Språk: 

Norsk, skriftlig og muntlig (flytende)

Engelsk, skriftlig og muntlig (flytende)

Hindi, muntlig (flytende)

Urdu, muntlig (flytende)

Tysk, grunnleggende ferdigheter, skriftlig og muntlig 

bottom of page