top of page

Har jeg krav på en forsvarer? 


Her kan du lese mer om når du har krav på forsvarer/forsvarsadvokat dekket av det offentlige. Du trenger i så fall ikke betale noe, heller ingen egenandel.

 

Selv om du ikke alltid vil ha krav på en forsvarer, har du alltid rett til å la deg bistå av en forsvarer.

Du kan alltid engasjere en forsvarer privat for egen regning. 

Det er ulike regler som gjelder for ulike stadier (les mer nedenfor). 

1. Jeg er tiltalt for et lovbrudd og skal i retten i en hovedforhandling

2. Jeg har tilstått lovbruddet og skal i retten i en tilståelsessak

3. Jeg har blitt pågrepet

4. Jeg er siktet for et lovbrudd og saken etterforskes 

5. Jeg er anmeldt og mistenkt for et lovbrudd

6. Jeg er under 18 år

7. Jeg har en psykisk utfordring / lidelse

 

NB! Vi vil alltid undersøke om du har krav på forsvarer på det offentliges regning før vi påtar oss et oppdrag for deg. 

NB! Du kan selv velge hvilken forsvarer du vil at skal bistå deg, og du kan bytte forsvarer på alle tidspunkter i prosessen - uansett grunn. 

1. Jeg er tiltalt for et lovbrudd og skal i retten i en hovedforhandling - stort sett alltid 

Er det tatt ut en tiltale mot deg (også kalt tiltalebeslutning), er du tiltalt og skal i retten ​i en hovedforhandling. Da har du stort sett alltid krav på en forsvarer. Kostnadene dekkes av det offentlige. Det er kun i tilfeller av mindre vegtrafikkovertredelser at du ikke har krav på en forsvarer.

Les mer om hva det vil si å være tiltalt her.

Vil du vite mer om gangen i en rettssak? Se her!

2. Jeg har tilstått lovbruddet og skal i retten i en tilståelsessak - ved straff over 6 måneder

Hvis du skal i retten i en tilståelsessak har du krav på en forsvarer og kostnadene dekkes av det offentlige hvis påtalemyndigheten har påstått fengselsstraff i mer enn 6 måneder. I andre tilfeller kan det søkes særskilt om du kan ha krav på en forsvarer som dekkes av det offentlige.

Hva er en tilståelsessak? Les mer om temaet her!

3. Jeg har blitt pågrepet (og eventuelt varetektsfengslet) - stort sett alltid

Hvis du er pågrepet og pågripelsen varer i mer enn 24 timer, har du krav på en forsvarer som dekkes av det offentlige. Varer pågripelsen i mindre enn 24 timer, er det reglene som gjelder for siktede (les under).

 

Hvis du skal varetektsfengsles, har du alltid krav på en forsvarer som kan bistå i spørsmålet om vilkårene for varetektsfengsling er oppfylt. Du har krav på en forsvarer så lenge du sitter i varetekt. 

Vil du vite mer om pågripelse og varetekt? Se her!

4. Jeg er siktet for et lovbrudd og saken etterforskes - i mange tilfeller

Hvis du har status som siktet vil du i mange tilfeller ha krav på en forsvarer som dekkes av det offentlige hvis du har et særlig behov for dette. Dette kan for eksempel være hvis det er snakk om et alvorlig lovbrudd, hvis du er ung, hvis du har utfordringer med psyken eller andre forhold taler for at du bør ha en forsvarer. Kontakt oss, og vi vil kostnadsfritt søke om dette på dine vegne.

Les mer om hva det vil si å være siktet her.

 

5. Jeg er anmeldt og mistenkt for et lovbrudd - enkelte ganger 

Du har rett til å la deg bistå av en forsvarer når du er anmeldt for et lovbrudd, men du har som regel ikke krav på at det offentlige dekker kostnadene ved forsvareren når du har status som mistenkt. Hvis det er besluttet bruk av tvangsmidler mot deg (for eksempel beslag, ransaking eller lignende), vil du få status som siktet.

Her kan du lese mer om anmeldelsen.

Les mer om hva det vil si å være mistenkt her.

Vil du vite mer om tvangsmidler? Se her!

 

6. Jeg er under 18 år - stort sett alltid

Er du under 18 år vil du som regel alltid ha krav på en forsvarer dekket av det offentlige. Dette gjelder både under etterforskningen og i rettssaken.

7. Jeg har en psykisk lidelse / utfordring / er psykisk utviklingshemmet - stort sett alltid

Hvis du har en psykisk lidelse eller annen psykisk utfordring, har du krav på en forsvarer i tilfellene som nevnt over. En psykisk lidelse vil i tillegg kunne tilsi at du har behov for en forsvarer i flere tilfeller enn andre, noe avhengig av hva slags utfordringer du har.

Ta kontakt, og vi vil kostnadsfritt søke om dette på dine vegne.

bottom of page