top of page

Økonomisk kriminalitet 

Er du mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak knyttet til økonomisk kriminalitet, eller er utsatt for økonomisk kriminalitet og har behov for en advokat med spesialkompetanse innenfor området? 

Advokatfirmaet de Vibe er spesialisert innenfor både strafferett og kontraktsrett, og tilbyr en helhetlig pakke som dekker alle de rettslige aspektene som kjennetegner saker som omhandler økonomisk kriminalitet. 

 

Våre advokater har bistått i en rekke økonomiske straffesaker av betydelig omfang, og har innsikt i et bredt spekter av rettslige problemstillinger innenfor den gjeldende lovgivningen.

Det offentlige dekker vårt salær i saker der det er tatt ut tiltale, og i visse tilfeller også under etterforskningen.
 
Les mer om når du har krav på forsvarer som dekkes av det offentlige her.

Våre advokater arbeider med alle lovbrudd innenfor økonomisk kriminalitet. 

 

Vi bistår både ved fullbyrdede lovbrudd og ved forsøk på lovbrudd og medvirkning til lovbrudd:

Bedrageri, forsikringsbedrageri og andre bedragerilignende handlinger

Skattesvik

Villedende og uriktig selskapsinformasjon

Svikaktig dobbeltsalg

Korrupsjon

Påvirkningshandel

Økonomisk utroskap 

Regnskapsovertredelse

Korrupsjon

Regnskapsovertredelse

Lønnstyveri

Annen vinningskriminalitet 

bottom of page