top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRikke de Vibe

Oppdragervold

Rikke har nettopp hatt en sak i Buskerud tingrett om oppdragervold. Et av spørsmålene som ble diskutert i retten var hva som skal til for at noe er å anse som oppdragervold.


Hva er oppdragervold?

Gjentatt eller alvorlig bruk av trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser mot barn som del av barneoppdragelsen kalles ofte for oppdragervold.


Oppdragervold er straffbart, og vil ofte være å anse som mishandling i nære relasjoner.


Når er oppdragervold mishandling i nære relasjoner?

For å bli dømt for mishandling i nære relasjoner må det dreie seg om en "vedvarende og gjentakende krenkelse og mishandling" av barna (HR-2019-1936-U).


I praksis vurderes det om barna lever i et regime som er preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold❌


For at krenkelsene skal anses som mishandling, kreves det at disse har en viss alvorhetsgrad - de må være "kvalifiserte".


Men også mindre alvorlige krenkelser som i seg selv ikke er ulovlige, kan være ansett som mishandling dersom krenkelsene skaper en tilværelse preget av frykt og usikkerhet.


Er det bare er snakk om psykisk trakassering, skal det mer til enn der det også er brukt vold.


I noen tilfeller anses ikke bruk av vold som mishandling i nære relasjoner, men som enkeltstående episoder av kroppskrenkelser (dette er mindre alvorlig).


Straff for oppdragervold

Dersom man er skyldig i oppdragervold, er hovedregelen at man kommer i fengsel.


Fengselsstraffene varierer fra 8 måneder (nedre sjiktet) og oppover, avhengig av hvor alvorlig det anses å være.


Unntaksvis kan man også dømmes til samfunnsstraff, hvis det er spesielle forhold som tilsier dette.


Oppreisning Som regel har barna som krav på oppreisning hvis en av foreldrene blir dømt for oppdragervold.


Oppreisningen varierer fra kr 40 000 (nedre sjiktet) og oppover, avhengig av de konkrete omstendighetene.


Har du spørsmål om oppdragervold eller mishandling i nære relasjoner? Send oss en e-post til post@devibe.no eller ring oss på 22 40 26 00!
199 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page