top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRikke de Vibe

Lærling med seier i tingretten. Får kr 125 000 i erstatning fra tidligere arbeidsgiver

Advokatfirmaet de Vibe v/advokat Rikke de Vibe har bistått en lærling som var ansatt hos en entreprenør i Asker. Lærlingen hadde opplevd å bli diskriminert på arbeidsplassen, og mottok senere en oppsigelse på e-post.


Saken var til behandling i Ringerike, Asker og Bærum tingrett i januar 2023. Retten kom til at det forelå en usaklig oppsigelse, og at lærlingen hadde krav på erstatning og oppreisning på kr 100 000 for oppsigelsen. Rettens flertall var videre enig i at lærlingen hadde blitt utsatt for trakassering på bakgrunn av hans etnisitet og hudfarge. Lærlingen ble tilkjent kr 25 000 i oppreisning for trakasseringen. Lærlingen hadde fri rettshjelp, og bedriften ble dømt til å betale kr 70 000 av det offentliges sakskostnader.


Saken er omtalt i Budstikka her:Vår kommentar:

- Min klient er lettet over å ha fått gjennomslag for de prinsipielle spørsmålene saken reiste, og er godt fornøyd med resultatet. Dommen understreker en viktig rettssikkerhetsgaranti for lærlinger, nemlig at stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven også gjelder for denne gruppen ansatte. I tillegg fastslås det i dommen at rasistiske utsagn og ordbruk på den aktuelle arbeidsplassen var uakseptabelt, og at slik trakassering kan få konsekvenser for arbeidsgiver i form av et erstatningsansvar. Dette kan være en viktig påminner for mange bedrifter.


(Dommen er ikke rettskraftig)


18 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page