top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRikke de Vibe

Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke

Oppdatert: 3. jun. 2022

I september i fjor bistod Advokatfirmaet de Vibe en klient i hovedforhandling for Oslo tingrett. Som del av bevisførselen førte påtalemyndigheten et lydopptak fra en telefonavlytting av en samtale mellom et av familiemedlemmene til vår klient og en av de andre tiltalte i saken.


Vi anket over tingrettens dom og krevde dommen opphevet som følge av saksbehandlingsfeil. Vi mente at påtalemyndigheten ikke kunne føre det aktuelle beviset. Vi har tidligere omtalt saken her.


Påtalemyndigheten anket over lagmannsrettens dom. Vi mente at dommen var riktig.


Høyesterett nektet anken fremmet i beslutning av 29. april 2022. Dette innebærer at lagmannsrettens dom er rettskraftig, og at tingrettens dom er opphevet.


Vi er veldig glad for at klienten får muligheten til å prøve saken sin på nytt, uten det ulovlige beviset!


Det var advokat Rikke de Vibe som bistod klienten i prosessen.31 visninger
bottom of page