top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRikke de Vibe

Dømt for vold, slipper å sone

Advokatfirmaet de Vibe v/advokat Rikke de Vibe bistod en mann som var tiltalt for kroppsskade (straffeloven § 273), som i følge tiltalen skulle ha slått fornærmede gjentatte ganger i ansiktet og i hodet.


Romerike og Glåmdal tingrett mente at det ikke var grunnlag for å idømme straff for kroppsskade. Retten var enig med oss i at fornærmede ikke var påført noen skade. Episoden ble dermed ansett som en enkeltstående kroppskrenkelse (straffeloven § 271).


Utgangspunktet er at kroppskrenkelser straffes med ubetinget fengsel. I den aktuelle saken hadde vår klient erkjent de faktiske forholdene, og det hadde også gått svært lang tid fra hendelsen og frem til pådømmelse. I tillegg hadde fornærmede provosert tiltalte i forkant.

Retten kom til at det som følge av dette ikke var grunnlag for å idømme vår klient ubetinget fengselsstraff. Han fikk i stedet en betinget dom med 2 års prøvetid.


Dommen i saken ble avsagt den 05.09.2023 og er rettskraftig.18 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page