top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRikke de Vibe

5 år og 3 mnd. for 5,6 kg amfetamin, kokain og hasj og narkotikaheleri på kr 260 000

Advokatfirmaet de Vibe har bistått en mann i Tromsø som var tiltalt for grov narkotikaovertredelse ved å ha oppbevart 5,5 kg amfetamin og kokain + 0,5 kg hasj, samt narkotikaheleri på ca kr 250 000. Påtalemyndigheten nedla påstand om fengsel i 5 år og 9 måneder. Mannen fikk en straff på fengsel i 5 år og 3 måneder for lovbruddet.Det var advokat Rikke de Vibe som bistod mannen i Nord-Troms og Senja tingrett i september i år.

21 visninger

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page