top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRikke de Vibe

2,8 millioner i erstatning etter drapsforsøk

Advokatfirmaet de Vibe bistod en ung mann som har blitt utsatt for et drapsforsøk. Mannen ble livstruende skadet og fikk varige men. I Agder tingrett og i Agder lagmannsrett ble han tilkjent om lag kr 2 500 000 i erstatning for lidt inntektstap, påførte utgifter og varige men, og kr 300 000 i oppreisningserstatning. Deler av erstatningskravene ble også forlikt med gjerningspersonen.


Gjerningspersonen ble dømt til 12 års fengsel for tre drapsforsøk og en rekke mildere lovbrudd.


Alt i alt markerer dommen fra Agder lagmannsrett det som forhåpentligvis vil være en fin avslutning på en belastende og langvarig rettsprosess for alle involverte parter.


Det var advokat Rikke de Vibe som prosederte saken i retten.
108 visninger

Siste innlegg

Se alle

Kommentarer


bottom of page