top of page

Er du utsatt for noe straffbart og er fornærmet i en straffesak? Saken din er i trygge hender. 

Advokatfirmaet de Vibe har over 40 år spesialisering med straffesaker, og våre bistandsadvokater kan bistå deg som er utsatt for et straffbart forhold på alle trinn i prosessen.

Våre advokater påtar seg ofte oppdrag som bistandsadvokater. Vi bistår fornærmede i alle typer straffesaker, og sørger for god forutsigbarhet og trygghet for våre klienter i alle trinn av prosessen, fra anmeldelse og under etterforskning av saken til rettssaken. Vi har god erfaring med å opptre i retten på vegne av fornærmede og med å fremsette fornærmedes erstatningskrav og oppreisningskrav for domstolene.

Advokatene hos oss prosederer saker for alle instanser, både i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

 

Les mer om advokatene her.
 

Hva koster det?
I de fleste tilfeller dekker det offentlige våre kostnader i forbindelse med straffesaker. Ta kontakt, og vi vil undersøke dette for deg. 

# Råd og veiledning i forkant av anmeldelsen

# Råd i forkant av avhør 

# Bistand under avhør

# Bistand med spørsmål om voldsofferalarm

# Bistand med spørsmål om adressesperre

# Bistand med spørsmål om besøksforbud

# Krav om erstatning og oppreisning 

# Bistand før, under og etter rettssaken 

# Anke

# Søknad til Kontoret for voldsoffererstatning

# Bistand overfor forsikringsselskapet 

# Psykisk støtte og samtalepartner

bottom of page