top of page

Tiltalt

Les mer om hva det vil si å være tiltalt her.

Tiltalt

Når er du tiltalt?

Hvis påtalemyndigheten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at du har begått handlingen du har vært siktet for, og mener du har utvist det som kreves av skyld, og det aktuelle lovbruddet kan straffes med fengsel, vil det normalt tas ut en tiltale mot deg. Som tiltalt vil du være ansett som offentlig anklaget for lovbruddet, men du har krav å å bli ansett som uskyldig inntil det motsatte eventuelt bevises i en domstol.

Hva skal til for at du blir tiltalt?

Det skal mye til for å ta ut en tiltale. Påtalemyndigheten skal være overbevist om:

At du har begått forholdet som siktelsen gjelder,

At forholdet utgjør et brudd på en straffebestemmelse, og

At du har utvist den grad av skyld som kreves for å dømmes i en domstol.

I teorien sier man ofte at det kreves nærmere 99 % sikkerhet for å ta ut en tiltale.

​​
Dine rettigheter som tiltalt

Du har krav på en forsvarer. Kostnadene dekkes av det offentlige i de aller fleste tilfeller. Du har rett til å velge hvilke forsvarer du ønsker hjelp av.

Du har rett til fullt innsyn i politiets dokumenter.

Du har rett til å være til stede under rettssaken, og har også plikt til dette. Som regel vil retten tillate at du forlater rettssalen når du har avgitt forklaring, dersom du ønsker dette.

Du har rett til å avgi din forklaring foran dommerne.

Du har rett til å komme med bevis i saken som kan bidra til å avkrefte mistanken mot deg.

Du har ingen plikt til å bidra med bevis i saken som kan bidra til din egen domfellelse.

Du har (gjennom din forsvarer) rett til å stille spørsmål til fornærmede og til vitner.


Hva skjer videre?

Når det er tatt ut en tiltale mot deg, vil saken sendes til rettslig forfølgning. Dette betyr at saken vil komme for retten, i det som kalles en hovedforhandling, hvor det er dommere som skal ta stilling til om du er skyldig og om du i så fall skal straffes for lovbruddet.

Du kan lese mer om gangen i en rettssak her.

bottom of page