top of page

Mistenkt

Les mer om hva det vil si å være mistenkt her.

Mistenkt


Hva vil det si å være mistenkt?

Nøyaktig hva som vil si å være mistenkt er ikke definert i loven. 

Dersom du er anmeldt for, eller du med en viss grad av sannsynlighet antas å være den som har begått en straffbar handling, vil du som regel ha status som mistenkt.

Å være mistenkt er i praksis ikke stort annerledes enn det å være siktet i saken, men rettighetene er noe ulike. Politiet har ikke konkludert med om det er grunnlag for å ta ut en siktelse mot deg. Er du allerede siktet i saken, anses du derimot også som mistenkt. 

Som mistenkt vil du normalt motta en innkalling til avhør hos politiet for å avgi forklaring i saken. Du skal i forkant av avhøret gjøres kjent med hva saken gjelder, og hva din status er i saken - vitne, mistenkt eller siktet. 

Dine rettigheter som mistenkt

Du har rett til å få innsyn i sakens dokumenter, så lenge ikke innsyn kan skade etterforskningen av saken.

Du har rett til å la deg bistå av en forsvarer.


Dine plikter som mistenkt

Du er forpliktet til å møte i avhør.


NB! Du kan velge å ikke forklare deg. Det er da viktig å være oppmerksom på to ting:

1) Hvis du velger å ikke forklare deg kan dette tyde på at du har noe å skjule. I så fall vil statusen din fort kunne endres fra mistenkt til siktet.

2) Politiet kan begjære et såkalt rettslig avhør av deg hvis du nekter å forklare deg. I så fall vil du umiddelbart få status som siktet.

Et rettslig avhør vil foregå i retten foran en dommer. 

​Lurer du på om du har krav på forsvarer som mistenkt? Se her!​

Vil du lese mer om gangen i en etterforskning?
Anmeldelse
Avhør og andre bevis
Tvangsmidler
Avslutningen av etterforskningen

Hva skjer videre?

Hvis påtalemyndigheten finner at du ikke er rett gjerningsperson, at det anmeldte forholdet ikke er straffbart, at du ikke lenger anses for å ha begått en straffbar handling eller at det ikke er nok bevis til å gå videre med saken, vil saken mot deg henlegges.

Les mer om henleggelse her.

I motsatt fall vil det tas ut en siktelse, og du får status som siktet.

bottom of page